Perheet ovat tyytyväisiä neuvoloiden palveluihin

Pneumokokkikonjugaattirokotteet tulivat rokotusohjelmaan vuonna 2010.

Suomalaiset perheet pitävät neuvoloista saamiensa palveluiden laatua erittäin hyvänä. THL selvitti syksyllä 2014 äitiys- ja lastenneuvoloiden asiakkaiden tyytyväisyyttä ensimmäistä kertaa koko maan laajuisella sähköisellä palautekyselyllä.

Kyselyyn vastaajat kiittivät erityisesti pääsyä neuvolaan kohtuuajassa, hyvää asiakaspalvelua ja mahdollisuutta päättää perhettä koskevista asioista yhdessä ammattilaisen kanssa. Kiitosta saivat myös palvelun luottamuksellisuus, vuorovaikutus terveydenhoitajan ja lapsen välillä, terveydenhoitajan vastaanottoajan riittävyys sekä palvelun saaminen omalla äidinkielellä.

Vastaajan ikä tai koulutus eivät vaikuttaneet tyytyväisyyteen. Vanhemmat olivat tyytyväisiä palveluun äidinkielestään riippumatta.

Parannusta vastaajat toivoivat erityisesti neuvoloiden sähköisiin palveluihin. Myös oheispalvelujen tarjontaan ja neuvolahenkilökunnan tavoitettavuuteen toivottiin kehitystä. Äitiys- ja lastenneuvoloiden oheispalveluita ovat esimerkiksi puhe-, toiminta- tai fysioterapia, kodinhoitopalvelut ja sosiaalipalvelut.

Kainuussa, Itä-Savossa ja Pohjois-Pohjanmaalla tyytyväisimmät asiakkaat

Erityisen tyytyväisiä neuvola-asiakkaat olivat Kainuun, Itä-Savon ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirien alueilla. Kainuulaiset olivat keskimääräistä tyytyväisempiä neuvolalääkärin palveluihin sekä henkilökunnan tavoitettavuuteen. Itä-Savossa taas vahvuutena oli palveluista tiedottaminen. Pohjois-Pohjanmaalla asiakkaat arvioivat neuvoloiden oheispalveluiden tarjonnan muuta maata paremmaksi.

”Suomen ensimmäinen laaja terveydenhuollon sähköinen asiakaspalautekysely sujui erinomaisesti. Kunnat innostuivat mahdollisuudesta päästä mukaan kyselyyn, ja neuvoloiden henkilökunta toteutti kyselyn hienosti. Palautteen kerääminen on tärkeää, jotta niin kansalaiset, ammattilaiset kuin päättäjätkin saavat tietoa palvelujen sujuvuudesta ja kehittämistarpeista. Kysely toistetaan ensi vuonna, jolloin näemme palvelujen laadussa kahden vuoden aikana mahdollisesti tapahtuneet muutokset”, kertoo THL:n projektipäällikkö Salla Sainio.

THL toteutti sähköisen neuvolakyselyn lokakuussa 2014. Kyselyyn ilmoittautui mukaan 287 kuntaa ja siihen vastasi 11 819 kyseisenä ajankohtana neuvolassa asioinutta henkilöä. Perheille annettiin neuvolakäynnillä tiedote, jossa oli ohjeet kyselyyn vastaamiseen verkossa. Joissain kaupungeissa ja kunnissa neuvoloihin hankittiin päätelaitteita, joilla asiakkaat vastasivat kyselyyn. Neuvolakysely toistetaan jatkossa kahden vuoden välein.

Sähköisten kyselyjen kehittäminen on osa valtiovarainministeriön Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelmaa (SADe-ohjelma). Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaat voivat jatkossa täyttää määräajoin sähköisiä palautekyselyjä koko maan alueella.

Lähde: www.thl.fi

Kommentoi

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.