Joukkueurheilu tukee lapsen kasvua ja kehitystä – THL selvittää Icehearts-toiminnan vaikutuksia

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on käynnistänyt tutkimuksen, jossa seurataan 13 vuoden ajan Icehearts-toiminnassa mukana olevien lasten elämänkulkua sekä hyvinvointia lasten, vanhempien ja kasvattajien näkökulmista.

Toisessa osatutkimuksessa kerätään tietoa jo 12 vuotta joukkueurheilutoiminnassa mukana olleiden nuorten kokemuksista Iceheartsista, sen onnistumisista, mukanaan tuomista hyödyistä sekä haasteista. Tutkimus tuottaa tärkeää tietoa siitä, mikä merkitys pitkäkestoisella tuella ja aikuisen rinnalla ololla on lapsen ja nuoren elämässä selviytymisen kannalta.

Icehearts on pitkäkestoinen, varhaisen tuen toimintamalli niiden lasten auttamiseksi, joista on jo varhaiskasvatusikäisinä herännyt erityinen huoli. Toimintamallissa Icehearts-kasvattaja kokoaa esikouluikäisistä lapsista yhdessä muiden tahojen kanssa urheilujoukkueen, ja sitoutuu ohjaamaan ja tukemaan lasta joukkueessa, koulunkäynnissä ja lapsen arjessa 12 vuoden ajan.

Kasvattajan ohjaamassa joukkueurheilussa (jääkiekko, jalkapallo, sähly tms.) lapset oppivat – paitsi lajin sääntöjä ja ryhmässä toimimista – myös yhteiskunnassa välttämättömiä elämäntaitoja sekä sosiaalisia taitoja. Kasvattaja tekee myös tiivistä yhteistyötä esikoulun, koulun ja erityispalvelujen kanssa.

Icehearts-toimintaa on ollut Suomessa lähes 20 vuotta. Se on laajentunut valtakunnalliseksi toiminnaksi koskien yli 500 lasta ympäri Suomen.

Lähde: THL

Icehearts-toimintamalli 

Blogi 8.1.2016: Icehearts – tukea pojille esikoulusta kutsuntoihin

Kommentoi

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.