Pikkukeskosilla tavallista enemmän mielenterveyteen liittyviä häiriöitä.

Hyvin ennenaikaisena ja pienikokoisena syntyneillä on tavallista enemmän mielenterveysongelmia

Hyvin ennenaikaisena ja pienikokoisena syntyneillä on tavallista enemmän mielenterveyshäiriöitä, tuore tutkimus osoittaa. Tämä havaitaan lasten ollessa 11-vuotiaita.

Verrattuna täysiaikaisena syntyneisiin ikätovereihin hyvin ennenaikaisena syntyneillä on kahdeksan kertaa enemmän tarkkaavaisuusongelmia, kaksi kertaa enemmän ahdistuneisuutta, lähes kolminkertaisesti pakko-oireisia häiriöitä sekä erilaisia tunne-elämän ja käytöksen ongelmia. Myös autismi on heillä tavallista yleisempää, tulokset osoittavat.

Tutkimus perustuu 216 erittäin pienikokoisena tai ennenaikaisena syntyneen sekä 1 882 täysiaikaisena syntyneen aineistoon. Tiedot mielenterveyshäiriöistä saatiin lasten vanhemmilta ja opettajilta. Erittäin ennenaikaisena syntyneistä joka toisella ja verrokkilapsista joka viidennellä oli vähintään yksi mielenterveyshäiriö.

Tulokset julkaistiin lääketieteellisessä Pediatrics-lehdessä

Kommentoi

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.