ADHD-lääkitykset saattavat heikentää luustoa

Tarkkaavaisuushäiriöiden hoitoon käytettävät stimulanttilääkitykset saattavat tuoreen tutkimuksen mukaan heikentää lasten ja nuorten luustoa.

Tarkkaavaisuushäiriöiden hoitoon käytettävät stimulanttilääkitykset saattavat tuoreen tutkimuksen mukaan heikentää lasten ja nuorten luustoa. Havainto pitää varmistaa lisätutkimuksissa, mutta se voi potentiaalisesti koskea suurta potilasjoukkoa.

Tutkimuksen tulokset julkaistiin JAMA Pediatrics -lehdessä, ja niiden perusteella stimulanttilääkityksellä olevien lasten ja nuorten luuntiheys on alhaisempi ainakin lannerangassa sekä reisiluussa. Erot havaittiin verrattaessa vähintään kolme kuukautta lääkityksellä olleita samanikäisiin, jotka eivät olleet lääkityksellä. Tutkimukseen osallistui 160 stimulanttilääkkeiden käyttäjää ja 6 300 verrokkia.

Lääkitysten lisäksi moni muukin seikka voi vaikuttaa tuloksiin, tutkijat huomauttavat, mutta hiiritutkimusten perusteella stimulanttilääkkeiden ja luuntiheyden yhteys on uskottava. Jos tulokset varmistuvat, stimulanttilääkitykset saattavat asettaa suuren määrän lapsia ja nuoria alttiiksi luukadolle.

Suomessa ADHD eli aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö on noin viidellä lapsella sadasta, mutta lievempi oireilu on selvästi yleisempää. Häiriön keskeiset oireet ovat tarkkaamattomuus, ylivilkkaus ja impulsiivisuus. Suurella osalla oireet jatkuvat läpi elämän ja noin 2 – 3 sadasta täyttää ADHD:n kriteerit aikuisenakin.

Kommentoi

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.