Tyypin 2 diabetes aiheuttaa nuorelle enemmän komplikaatioita

Nuorena diabetekseen sairastuville kehittyy diabeteskomplikaatioita todennäköisemmin, jos he sairastuvat tyypin 2 eli aikuistyypin diabetekseen.

Suurin osa nuorena todetuista tapauksista on tyypin 1 eli nuoruustyypin diabetesta, mutta lähimpien vuosikymmenten aikana tyypin 2 diabetes on yleistynyt huomattavasti.

Yhdysvaltojen lääkäriliiton JAMA-lehdessä julkaistut tulokset perustuvat 1 700 tyypin 1 diabetesta ja 270 tyypin 2 diabetesta sairastavan seurantaan. Potilaat olivat sairastuneet alle 20-vuotiaana ja sairastaneet diabetesta keskimäärin 8 vuotta.

Tyypin 2 diabetesta sairastavista 70 prosentille oli kehittynyt jokin diabeteskomplikaatio, kun tyypin 1 diabetesta sairastavista noin 30 prosentilla oli komplikaatioita. Tyypin 2 diabetesta sairastavilla oli enemmän munuaistautia, retinopatiaa eli verkkokalvosairautta ja perifeeristä neuropatiaa eli ääreishermoston sairauksia. Erot havaittiin riippumatta potilaiden glukoositasapainosta, mahdollisesta lihavuudesta tai verenpaineesta.

Tyypin 2 diabetesta on perinteisesti pidetty vain aikuisten sairautena, mutta 1990-luvulta alkaen se on alkanut yleistyä myös lapsilla ja nuorilla. Valtaosa siihen nuorena sairastuvista on lihavia ja monien suvussa diabeetikoita on enemmänkin.

Suomessa 2–18-vuotiasta pojista noin 22 prosenttia on ylipainoisia ja 4 prosenttia lihavia. Tytöillä vastaavat luvut ovat 12 ja 2 prosenttia.

Kommentoi

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.