Ääniä kuulevat hyötyvät uudesta AVATAR-terapiasta

Tietokonepohjainen AVATAR-terapia voi tuoreen tutkimuksen mukaan huomattavasti vähentää skitsofreniaa potevien ääniharhoja.

Terapiassa potilaan kuulemille äänille annetaan kasvot ja ääni ja niiden kanssa keskustellaan.

Terapiassa potilaan kuulemille äänille annetaan kasvot ja ääni ja niiden kanssa keskustellaan.

AVATAR-terapiaa on kehitelty jo pitempään, mutta nyt julkaistu tutkimus on suurin ja laadukkain selvitys sen vaikutuksista. Tutkimukseen osallistui 150 skitsofreniapotilasta, joiden äänihallusinaatiot eivät olleet lakanneet tavanomaisilla hoidoilla.

Hoidossa terapeutti yhdessä potilaan kanssa ensin laatii potilaan kuulemalle äänelle tietokoneella animoidut kasvot, äänen ja puhetavan, mitkä potilaan mielestä muistuttavat hänen kuulemaansa ääntä. Tämän jälkeen terapeutin ohjaamana potilas käy keskusteluja hahmon kanssa ja vähitellen hahmo alkaa luovuttaa valtaa potilaalle ja muuttaa käytöstään vähemmän uhkaavaksi. Hahmo on koko ajan terapeutin ohjauksessa, ja hän myös johtaa keskusteluja.

Tutkimuksessa puolet potilaista satunnaistettiin AVATAR-terapiaan ja puolet tavanomaiseen psykologin johdolla annettuun hoitoon.

Kun potilaita verrattiin kuuden viikon viikoittaisten hoitojen jälkeen, AVATAR-ryhmäläisten äänihallusinaatiot olivat vähentyneet selvästi enemmän. Tämä todettiin kolme kuukautta hoidoista, mutta vaikutuksia havaittiin vielä puoli vuotta hoitojen jälkeen tehdyissä arvioissa.

AVATAR-terapian vaikutus oli huomattava varsinkin, kun ottaa huomioon potilaiden vaikeat oireet, jotka eivät olleet vähentyneet tavallisilla keinoilla. AVATAR-menetelmä oli myös turvallinen eikä aiheuttanut potilaille haittavaikutuksia. Jos menetelmä osoittaa tehokkuutensa myös tulevissa tutkimuksissa, se voi tarjota suuren avun monille psykoosipotilaille.

Arviolta 60–70 prosenttia skitsofreniaa sairastavista kokee äänihallusinaatioita. Usein potilas kuulee äänen tai useiden äänten kommentoivan hänen käytöstään tai kehottavan häntä tekemään jotain. Äänet ovat usein vihamielisiä ja niiden koetaan olevan omia persooniaan.

Psykoosilla tarkoitetaan mielisairautta, jossa todellisuudentaju on huomattavan vääristynyt ja potilaalla on vaikeuksia tunnistaa mikä on totta ja todellista ja mikä ei. Skitsofrenia on yleisin psykoottinen häiriö. Siihen sairastuu noin yksi sadasta. Varsinkin miehillä skitsofrenia johtaa usein syrjäytymiseen, naimattomuuteen ja alhaiseen sosiaaliseen ja taloudelliseen asemaan.

Tutkimus julkaistiin Lancet Psychiatry -lehdessä.

 

Kommentoi

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.