Keisarileikkauksella hyviä ja huonoja pitkäaikaisvaikutuksia

Keisarileikkaukset ovat yleistyneet viime vuosina huomattavasti, mutta harvoilla on selvää käsitystä niiden pitkäaikaisista vaikutuksista äidin ja lapsen terveyteen.

Suomessa joka kuudes synnytys tehdään keisarileikkauksella.

Tuoreen tutkimuskatsauksen tulokset antavat miettimisen aihetta naisille, jotka haluavat keisarileikkauksen ilman lääketieteellisiä perusteluja.

Katsauksessa yhdistettiin ja analysoitiin 80 tutkimuksen aineistot, jotka koostuivat noin 4 miljoonan naisen ja 900 000 lapsen terveystiedoista.

Tulosten perusteella keisarileikkauksella synnyttäneillä naisilla on alateitse synnyttäviä harvemmin virtsankarkailua, lantioelinten laskeumia ja kohdunlaskeumia, mutta enemmän ongelmia tulevissa raskauksissa ja synnytyksissä. Lapsilla keisarileikkaus suurentaa astman ja lihavuuden riskiä.

Tutkijat laskivat, että yhden virtsankarkailutapauksen ehkäiseminen edellyttää 19 keisarileikkausta, mutta jokaista 1 500 keisarileikkausta kohden yhdeksän lasta sairastuu astmaan. Tulevissa raskauksissa todetaan puolestaan kaksi etisistukkatapausta, kaksi kohdun repeämää, 21 keskenmenoa ja yksi kohtukuolema jokaista 1 500 keisarileikkausta kohden. Keisarileikkaus saattaa myös heikentää hedelmällisyyttä.

Valtaosa analysoiduista tutkimuksista oli ei-kokeellisia, joten ne eivät riitä kausaalisten suhteiden todistamiseen. On silti todennäköistä, että havaitut yhteydet johtuvat pääosin juuri keisarileikkauksista.

Tutkijat toivovat, että tulokset auttavat lääkäreitä ja äitejä punnitsemaan keisarileikkauksen riskejä ja vaikutuksia. Monesti keisarileikkaus on pakko tehdä äidin ja lapsen turvallisuuden takaamiseksi, mutta entistä useammin synnyttäjät haluavat niitä ei-lääketieteellisten syiden takia. Länsi-Euroopassa joka neljäs ja Yhdysvalloissa joka kolmas lapsi syntyy keisarileikkauksella. Etelä-Amerikassa luku on vielä korkeampi – jopa neljä lasta kymmenestä.

Kommentoi

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.