15 C
Helsinki, Finland
maanantai, kesäkuu 26, 2017

Aivot eivät aikuistu hetkessä

Tehtävän suorittamisen aikana lapsen hermoverkostot eivät kuitenkaan kytkeydy toiminnallisesti samalla tavalla kuin aikuisten. Kognitiiviset toiminnot, kuten tarkkaavaisuus ja työmuisti, kehittyvät lapsuusvuosien ja murrosiän aikana. Aivokuvantamistutkimukset...

Psykopatiapiirteiden kartoitus hyödyksi nuorisopsykiatrisessa tutkimuksessa?

Psykopaattisten piirteiden kartoittaminen voisi olla hyödyllistä osana nuorisopsykiatrista tutkimusta, toteaa psykiatrian erikoislääkäri Svetlana Oshukova, jonka väitöskirja tarkastetaan Helsingin yliopistossa 16.6. Kartoitus voisi auttaa tunnistamaan...

Hengitysilman pienhiukkaset vastuussa 4 miljoonasta kuolemasta vuosittain

Nykyään pelkästään hengitysilman PM2,5-pienhiukkasten arvioidaan aiheuttavan vuosittain 4,2 miljoonaa kuolemaa. Lancet-lehdessä julkaistut tulokset perustuvat kattaviin terveys- ja ilmansaastetietoihin eri puolilta maailmaa, ja ne osoittavat PM2,5-pienhiukkasten...

Simulaatiopeliin uppoutumalla oppii potilaan hoitamista

Simulaatiopelin suunnittelu on terveysalan ammattilaisten ja pelinkehittäjien yhteistyötä Sairaanhoitaja ja terveystieteiden maisteri Jaana-Maija Koivisto väittelee Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa 10.6. simulaatiopelistä sairaanhoitajien koulutuksessa. Koivisto on...

Lisää näyttöä ilmansaasteiden ja aivoverenkiertohäiriöiden yhteydestä

Pitkäaikainen altistuminen hengitysilman suurille pienhiukkaspitoisuuksille voi kasvattaa riskiä sairastua aivoverenkiertohäiriöihin, tuore tutkimus osoittaa. Havainto koskee köyhiä ja keskituloisia maita. Tutkimuksessa käytettiin kuudessa eri maassa kerättyjä...

Valtaosa suolasta saadaan kodin ulkopuolelta

Suurin osa suolasta saadaan ravintolaruoasta ja tuotteista, joihin suola on lisätty jo valmiiksi. Tutkimus perustuu 450 yhdysvaltalaisaikuisen ruokapäiväkirjoihin ja haastatteluihin. Osallistujien itse ruokaansa lisäämän suolan...

Viides kirjain’ ihmisen DNA:ssa muuttaa geneettisen koodin lukua

Ruotsalais-suomalainen tutkimus osoittaa, että ihmisen solujen DNA:ssa esiintyvä ’viides kirjain’ muuttaa geneettisen koodin lukua. Science-tiedelehdessä julkaistut tulokset auttavat ymmärtämään, miten DNA ohjaa geenien ilmentymistä...

Valolla voidaan säädellä geenien toimintaa

Optogenetiikassa käytetään menetelmiä, joilla solujen toimintoja säädellään keinotekoisesti valon avulla. Tämä on mahdollista viemällä kohdesoluun valolle herkkää proteiinia ilmentävä geeni. Perinteisiin menetelmiin verrattuna valolla...

Äidin lihavuus yhteydessä lapsen epilepsiariskiin

Raskauden alkupuolella lihavien äitien lapset sairastuvat muita todennäköisemmin epilepsiaan, ruotsalaistutkimus osoittaa. Tulokset eivät paljasta, mistä yhteys tarkalleen johtuu. Ruotsalaisten tulokset perustuvat 1,4 miljoonan vuosina 1997–2001...

Varakkaiden maiden väestö elää yhä pitempään

Tuoreen selvityksen perusteella vuonna 2030 naisten eliniänodote saattaa ylittää joissain maissa jo 90 vuotta. Tutkimus julkaistiin Lancet-lehdessä, ja sen perusteella eliniänodotteen kasvu selittyy varsinkin...