Infektiot ja päivähoito

Lasten infektiotautien erikoislääkäreiden työryhmä on antanut ohjeet tarttuviin lastentauteihin sairastuneiden lasten eristämisestä. Ohjeet ovat hyödyksi arvioitaessa lapsen hoitoon tai kouluun viemistä. Käytännössä lapsen vointi tulee luonnollisesti ottaa huomioon päätöstä tehdessä.

Koska sairastuneen lapsen voi viedä hoitoon?

Kuume. Lasta ei pidä viedä hoitoon, jos peräsuolilämpö on alle 1-vuotiaalla yli 38,0 °C ja vanhemmalla lapsella yli 37,5 °C. Lapsen voi viedä hoitoon, kun kuumeetonta aikaa on yli 1 vuorokausi.

Yskä-nuhaoire. Yskä ja nuha eivät estä osallistumista päivähoitoon, elleivät ne häiritse lapsen yleisvointia tai päiväkotitoimintaa tai ellei lapsella ole muita oireita tarttuvasta taudista.

Nuhakuume. Lapsi voidaan viedä hoitopaikkaan heti kun hänen yleistilansa ja kuume sallivat.

Ripuli ja oksentelu. Ripuloivia ja oksentelevia lapsia hoidetaan kotona, kunnes oireet loppuvat. Jos oireisen lapsen ulosteesta on löytynyt salmonella-bakteeri, lapsi eristetään vähintään viikon ajaksi oireiden alkamisajasta ja eristys jatkuu, kunnes oireet ovat olleet poissa vähintään 2 vrk. .

Hinkuyskä. Lapsi palaa kouluun tai päivähoitoon, kun tartuttavuusaika (3 viikkoa) on kulunut ja yskä on siinä määrin lievä, ettei se häiritse yleisvointia, opetusta tai päivähoitopaikan muuta toimintaa.Antibioottihoion yhteydessä lapsi voi palata hoitoon 5 vuorokauden kuluttua lääkehoidon aloittamisesta.

Vauvarokko. Hoito järjestetään oireiden vaatimalla tavalla, lapsi voi palata hoitopaikkaan heti yleistilan ja kuumeen salliessa.

Vesirokko. Suositeltava eristämisaika on vähintään 5 vuorokautta ihottuman puhkeamisesta. Lasta ei ole tarpeen eristää, kun ruvet ovat kuivuneet.

Tulirokko ja angiina (Streptokokki A-infektiot). Riittävä eristämisaika on 24 tuntia antibioottihoidon aloittamisesta, kotihoitoajan pituuden ratkaisee lapsen yleisvointi.

Parvorokko. Ihottuman puhjetessa tartuttavuus on jo ohi. Yleiskunto ratkaisee poissaolon.

Enterorokko. Ei vaadi eristystä. Yleiskunto ratkaisee poissaolon.

Korvatulehdus Eristäminen ei ole tarpeen. Lapsen voi viedähoitoon, kun yleistila ja kuume sallivat.

Silmätulehdus. Aiheuttajat ovat samoja viruksia ja bakteereita, jotka aiheuttavat lasten hengitystietulehduksia. Siksi lasta, jonka silmä rähmii, ei tarvitse poistaa hoidosta tartunnan vaaran vuoksi.

Märkärupi. Eristäminen 24 tuntia suun kautta otettavan ja 48 tuntia paikallisen antibioottihoidon aloittamisesta.

Ontelosyylät: Lapsi voi olla hoidossa.

Kihomato. Erityistoimenpiteet eivät ole tarpeen. Lääkehoito annetaan kotona ja mieluummin koko perheelle samanaikaisesti.

Syyhy ja täit. Eristys on aihellinen kunnes hoito on annettu.

Lähde: Duodecim, 100 Kysymystä Lasten Lääkärille, H. Jalanko 2009