Jos lapsi sairastuu

Jos lapsesi sairastuu, voit viedä hänet joko kunnan terveyskeskukseen tai yksityiselle lääkärille. Kela korvaa osan yksityislääkärin ja hammaslääkärin palkkioista sekä tutkimuksista ja hoidoista, jotka lääkäri määrää. Kela ei korvaa terveyskeskuksen hoitoja.

Kela korvaa myös lääkärin määräämiä lääkkeitä. Matka- ja yöpymiskorvausta voi saada saattajan ja lapsen matkakuluista hoitoon ja tutkimuksiin.

Tilapäinen hoitovapaa 4 työpäiväksi

Jos alle 10-vuotias lapsesi sairastuu äkillisesti, voit jäädä pois töistä hoitamaan häntä tilapäiselle hoitovapaalle. Se voi kestää enintään 4 työpäivää. Tilapäinen hoitovapaa perustuu työsopimuslakiin. Kela ei maksa tukia tilapäisen hoitovapaan perusteella.

Tilapäiselle hoitovapaalle voi jäädä kumpi tahansa vanhemmista, muttei yhtä aikaa. Oikeus hoitovapaaseen on myös vanhemmalla, joka ei asu lapsen kanssa samassa taloudessa. Vapaa on tarkoitettu sairaan lapsen hoitamiseksi tai hoidon järjestämiseksi. Ilmoita työnantajallesi vapaasta niin pian kuin mahdollista ja selvitä, maksaako työnantaja palkkaa vapaan ajalta.

Erityishoitorahaa osallistumisesta lapsen sairaalahoitoon

Voit saada Kelasta erityishoitorahaa alle 16-vuotiaan lapsen sairaalahoidon ja siihen liittyvän kotihoidon ajalta. Erityishoitorahan saaminen edellyttää lapsen hoitavalta lääkäriltä D-lääkärinlausuntoa sairauden vaikeudesta sekä vanhemman hoitoon osallistumisen tarpeellisuudesta. Erityishoitorahan tarkoitus on korvata ansionmenetystä, jos joudut olemaan kokopäiväisesti pois työstäsi hoidon vuoksi etkä saa palkkaa.

Voit saada myös Kelan kuntoutusta lapsellesi. Vaikeasti sairas tai vaikeavammainen lapsi voi saada Kelasta alle 16-vuotiaan vammaistukea.

Omaishoidontuki kotikunnalta

Kela ei maksa omaishoidontukea, vaan sitä myöntää kunnan sosiaalitoimi. Kunta voi myöntää omaishoidontukea lähiomaiselle, joka hoitaa lasta tai puolisoa, jolla on vaikea vamma tai pitkäaikainen sairaus. Tuki edellyttää, että teet kunnan kanssa omaishoidontuesta sopimuksen, johon liitetään hoidettavan hoito- ja palvelusuunnitelma. Saat lisätietoja kotikunnastasi.

Hoitopalkkio maksetaan hoidon sitovuuden ja vaativuuden mukaan. Hoitopalkkio on vähintään 310,44 e/kk. Palkkio on verotettavaa tuloa.