Lasten sairaskuluvakuutus

Lapsivakuutus

Lapsen sairastuessa vakavasti julkisesta terveydenhuollosta saa yleensä erittäin hyvää hoitoa. Tästä huolimatta vakavasta sairaudesta aiheutuu myös sellaisia kuluja ja ansionmenetyksiä, joita yhteiskunnan tuki ja muut vakuutukset eivät kata. Näitä varten on erillaisia vakuutuksia Lasten sairauksien turvaksi. Vakuutusta voi käyttää esimerkiksi: – kattamaan kuluja ja ansionmenetyksiä, joita vanhemman poissaolo töistä aiheuttaa – sairaalamatkoihin ja majoitukseen – täydentävään kuntoutukseen ja terapiaan – arkea helpottavien ja henkilökohtaisesti sopivampien hoito- ja apuvälineiden hankintaan – muihin lapsen tarvitsemiin hoitoihin kuten lisäravinteisiin ja vitamiineihin.

Kannattaako lapselle ottaa vakuutusta?Selective focus point saline IV drip for patient

Vakuutusten vuosikustannukset ja korvausmäärät vaihtelevat suuresti kuten myös se, mitä kaikkea vakuutukset korvaavat. Perheet haluavat päästä tarpeen tullen nopeasti hoitoon yksityiselle. Vakuutuksen kannattavuutta ei välttämättä silloin mitata vain rahassa. Lapsivakuutus voi antaa turvallisuuden tunteen ja helpottaa perheen arkea lapsen sairastuessa tai tapaturman sattuessa. Itä-Suomen yliopiston kyselytutkimuksen mukaan, puolella Suomalaisista lapsiperheistä on yksityinen sairaskuluvakuutus.

Lasten vakuuttaminen on suosittu aihe keskustelupalstoilla.

Moni herää pohtimaan asiaa raskaaksi tultuaan ja kääntyy tässä vaiheessa muiden vanhempien puoleen. Keskustelupalstoilla onkin kommentteja sekä vakuutusten puolesta että vastaan:

”Meillä on todellakin ollut tarpeen! Ekan puolen vuoden aikana meni pojan lääkärilaskuihin n.1000€€!”  Kirjoitetaan KaksPlussan palstalla. Samassa keskustelussa löytyy myös vastakkaisia näkemyksiä: ”Ei ole vakuutusta eikä ole tarvittukaan. lapsi täyttää 6 v. Hukkaan olisi mennyt sekin raha”, kommentoi puolestaan toinen.

Päätöksenteko lasten vakuuttamisesta

Lasten vakuuttaminen on ajankohtainen asia jo raskauden alkuvaiheessa, kuitenkin yleensä viimeistään 3 kuukautta ennen laskettua lapsen
syntymää.Kädet turvaavat perhettä-547x366

Lasten hoitokuluvakuutuksen hankkimisesta tai hankkimatta jättämisestä keskustellaan perheen sisällä ja yleensä päätökset ovat yksimielisiä. Tulevan äidin kanta yleensä ratkaisee, mikäli asiassa ollaan kahden vaiheilla.

Vakuutuksissa on kuitenkin suuria eroja, joten asiaa pohtiessa kannatta tutustua eri yhtiöiden vakuutuksiin ja niistä tehtyihin vertailuihin ja miettiä, mitkä asiat ovat itselle tärkeintä.

Miksi vakuutus sitten otetaan?

Professori Hannu Valtonen Itä-Suomen yliopistosta kertoo, että tärkein syy vakuutusten hankintaan on halu päästä julkisten palvelujen jonojen ohi nopeammin hoitoon. Valtosen mukaan erityisesti lasten vakuuttamisen laajuus viittaa siihen, etteivät perheet luota julkisten palvelujen kykyyn vastata kansalaisten tarpeisiin.

Vakuutuksen ottamista perustellaan myös pitkälle ajankäytön hallinnalla ja taloudellisilla syillä. Tämä käy ilmi Finanssialan Keskusliiton tekemästä tutkimuksesta.

waiting-room-1-1526405-639x820Työssäkäyvillä vanhemmilla oma aika on rajallista. Arjen pyörityksessä jonoja halutaan välttää lasten sairastuessa. Ajansäästön lisäksi vakuutuksen avulla halutaan varmistaa myös lapsen hoitoon liittyvät taloudelliset seikat.  Tämä käy ilmi myös FK:n tutkimuksesta. Sen mukaan vanhemmat pelkäävät esimerkiksi sitä, että lapsella todetaan jokin sellainen sairaus, joka vaatii jatkuvaa hoitoa ja rahaa. Tästä tyypillinen esimerkki on atooppinen iho.

FK:n tutkimuksen mukaan vain harvat vanhemmat näkevät lapsen vakuuttamisen kannanottona julkisen terveydenhuollon puolesta tai sitä vastaan. Omat kokemukset julkisen sektorin palveluista – olipa vakuutusta tai ei – ovat yleensä positiivisia.  Julkisessa puolella ainoa todella häiritsevä asia on jonotus sairaan lapsen kanssa.

Yksityistä palvelua puoltaa vakuutusten ottajien mukaan sekin, että aika voidaan varata suoraan erikoislääkärille ilman kierrosta terveydenhoitajan tai yleislääkärin kautta. Näin tehdään jopa kaiken varalta; kynnys lääkäriajan varaamisen on matala, kun tiedetään, että vakuutus korvaa kulut ja lääkärin vastaanotolle pääsee samana päivänä.

Kaiken kaikkiaan tutkimukseen haastateltujen vanhempien mukaan vakuutuksen olemassaolo tuo mukanaan turvan tunnetta: tarvittavaa hoitoa saadaan nopeasti ja ainakaan raha ei ole este hoidon järjestämisessä.

Kenelle?

Vakuutusta voit hakea lapselle heti syntymän jälkeen. Jos haluat vakuutuksen voimaan heti lapsen syntymästä, sitä voi hakea jo raskausaikana. Hakemalla vakuutusta ennen syntymää voit varmistua siitä, ettei vakuutuksen tulee lapsen terveydentilasta johtuvia korvausrajoituksia.

Vakuutusta on haettava monessa yhtiössä viimeistään sen vuoden aikana kun lapsi täyttää 15 vuotta. Vakuutus päättyy tyypillisesti sen vakuutuskauden lopussa, jonka aikana lapsi täyttää 18 tai 20 vuotta.

Lähde: KELA, FK, UEF, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva