Vatsakipu

Vatsan toimintaan liittyy lapsuudessa monenlaisia pulmia, kuten pulauttelua, koliikkivaivaa ja suolistotulehduksia. Myös vatsakivut ovat lapsilla tavallisia ja niihin on monta syytä. Äkilliseen ja voimakkaaseen vatsakipuun tulee aina suhtautua vakavasti ja ottaa herkästi yhteys lääkäriin. Toistuviin, lieviin vatsakipuihin voidaan suhtautua rauhallisemmin, mutta myös niiden selvittely lääkärissä on usein tarpeellista. (ks. Toistuvat vatsakivut)

Äkillinen vatsakipu

Äkillisesti ilmaantunutta vatsakipua voidaan seurata muutama tunti. Mikäli kipu helpottuu ja lapsi voi muutenkin hyvin, ei lääkärikäyntiä tarvita. Jos kipu sen sijaan jatkuu yli kuusi tuntia, on syytä hakeutua päivystävän lääkärin vastaanotolle. Tällöinkin kyse on usein ohimenevästä vaivasta, mutta lääkärin tutkimus, eräät laboratoriokokeet sekä seuranta ovat yleensä välttämättömät.

Tavallisimpia vatsakivun syitä ovat alkava suolistotulehdus, toiminnalliset vatsavaivat, virtsatieinfektio, ulostemassan ahtautuminen suolessa (ummetus) ja Henoch-Schöleinin purppura. Myös kuroutunut tyrä ja kiveksen kiertymä voivat aiheuttaa vatsakipua. Erityisesti pienillä lapsilla hengitystieinfektion ja korvatulehduksen erottaminen todellisesta vatsavaivasta voi olla vaikeaa. Virtsakivitauti tai virtsateiden rakennepoikkeamista johtuva virtsaumpi on lapsilla mahdollinen, joskin harvinainen vatsa-kylkikivun syy. Virtsatieinfektio voi ilmetä kuumeena ja vatsakipuna. Sen sijaan aikuisilla yleinen sappitietulehdus ja sappitiekivi ovat lapsilla äärimmäisen harvinaisia.

Suolen tuppeuma ja kiertymä

Pienillä lapsilla tärkeä äkillisen vatsakivun syy on suolen tuppeuma. Siinä ohutsuolen loppuosa tunkeutuu paksunsuolen sisään ja aiheuttaa kulkuesteen. Tyypillisesti lapsella on kovat, aaltomaiset kivut, oksentelua ja ulosteena voi tulla verensekaista limaa. Kipujen välillä lapsi voi olla yllättävän hyväkuntoinen. Sairaalassa diagnoosi varmentuu röntgentutkimuksessa, minkä jälkeen tukos laukaistaan.

Tärkeä harvinainen, mutta äkillinen kovan vatsakivun syy imeväisiässä on suolen virhekiertymä, joka hoitamattomana johtaa suolen verenkiertohäiriöön ja suolikuolioon. Luonnollista on, että imeväisen alkaessa itkeä lohduttomasti, mikä hellittelystä huolimatta pahenee, tulee aina hakeutua päivystyksellisesti hoitoon.

Umpilisäkkeen tulehdus

Umpilisäkkeen tulehdus on tärkeä kirurgista hoitoa vaativa lasten vatsakivun syy. Noin kaksi tuhannesta lapsesta sairastuu vuosittain umpisuolentulehdukseen. Useimmiten potilaat ovat yli 5-vuotiaita. Kuume, vatsakipu ja oksennus ovat umpisuolentulehduksen tärkeimmät oireet. Useimmiten vatsakipu alkaa koko vatsan alueelta tai keskeltä ylävatsaa ja siirtyy vatsan oikeaan alaneljännekseen muutaman tunnin kuluessa. Tärinä pahentaa usein kipuja vatsakalvoärsytyksen kautta. Liikkuminen saattaa myös pahentaa oireita. Pahoinvointi, ruokahaluttomuus ja oksentelu ovat tavallisia umpilisäkkeen tulehdukseen liittyviä yleisoireita, mutta niiden puuttuminenkaan ei ole harvinaista. Lisäksi vatsaa painellessa tunnetaan aristus oikealla alavatsalla. Usein löydökset ovat kuitenkin epämääräisempiä ja voidaan sanoa, että kun kouluikäisellä lapsella ilmenee useita tunteja jatkuva vatsakipu, on aina parempi hakeutua hoitoon. Joskus käy niin, että umpisuoli puhkeaa jo kotona, mikä johtaa tilapäiseen kivun helpottumiseen. Sairaalan poliklinikalla potilaasta otetaan laboratoriokokeita ja tehdään vatsan ultraäänitutkimus ja joskus vatsan tietokonekuvaus tai magneettitutkimus. Mikäli on riittävät syyt epäillä umpisuolentulehdusta, leikkaus tehdään saman tien.

Milloin hoitoon

Jos lapsella esiintyy useamman tunnin kestävä voimakas vatsakipu, jonka syy ei ole selvä, on syytä ottaa yhteys lääkäriin.

Lähde: www.terveyskirjasto.fi