Toistuvat vatsakivut

Noin 10–15 %:lla lapsista esiintyy toistuvia vatsakipuja. Niitä esiintyy yleisimmin kouluikäisillä, mutta myös nuoremmilla lapsilla. Vaikka vatsakipuihin liittyy runsaasti sairastavuutta, kipujen taustalta löytyy vain harvoin vakavia sairauksia. Perusteellisissakin tutkimuksissa noin puolet lapsista jää vaille diagnoosia.

Toiminnalliset vatsavaivat

Useimmiten kyse on niin sanotusta toiminnallisesta vatsavaivasta, joka on erityisesti leikki- ja kouluikäisten ongelma. Oireita sanotaan toiminnallisiksi silloin, kun niiden aiheuttajaksi ei kyetä osoittamaan rakenteellista tai biokemiallista poikkeavuutta. Tyypillistä on, että vatsakipu toistuu luonteeltaan samanlaisena ja ilmenee useimmiten 1–3 kertaa viikossa. Kivun voimakkuus voi vaihdella lievästä melko voimakkaaseenkin, ja tavallisimmin se paikallistuu navan seutuun. Usein lapsi saattaa vain sanoa, että vatsa on kipeä, ilman muita oireita. Syöminen ei yleensä pahenna eikä helpota kipua. Vatsaoireilu saattaa joskus liittyä jännittämiseen – tiedostettuun tai tiedostamattomaan. Niinpä kipua voi esiintyä esim. kouluun lähtiessä tai joihinkin muihin jännittäviin asioihin liittyneenä.

Toiminnallisten vatsavaivojen syynä ei ole hoitoa vaativa vika suolistossa, eikä sitä voida lääkkeillä parantaa. Yleensä on kuitenkin hyvä hakeutua hoitoon, jolloin muut vatsavaivojen syyt suljetaan pois. Tieto siitä, että vaivan taustalla ei ole mitään vakavaa, riittää jo vähentämään vaivoja. Toiminnallisia vatsavaivoja ei pidä aliarvioida, ne ovat todellisia kipuja eivätkä luulottelua.

Ummetus voi myös aiheuttaa vatsakipua, joka osalla lapsista voi olla toistuva murhe. Joskus kipu on niin voimakasta, että tilanteen varmistaminen vaarattomaksi edellyttää lääkärikäyntiä. Ummetuksen aiheuttama kipu laukeaa ulostamisen jälkeen.

Muut syyt

Toiminnallisen vatsavaivan ohella tärkeä vatsavaivojen aiheuttaja on maitosokerin imeytymishäriö eli laktoosi-intoleranssi. Laktoosi-intoleranssi kehittyy harvoin ennen 3–4 vuoden ikää. Sen oireina ovat vatsan turvottelu, ilmavaivat ja usein ripulointi. Oireet ovat selvimmät kaksi tuntia maidon nauttimisesta. Toinen tärkeä, mutta laktoosi-intoleranssia huomattavasti harvinaisempi syy on viljatuotteiden käyttöön liittyvä keliakia. Se voi ilmetä vatsakipuina ja joskus johtaa myös suoliston limakalvovaurion myötä laktoosi-intoleranssiin. Muiden ruoka-aineiden aiheuttamat vatsavaivat ovat erittäin harvinaisia ja esimerkiksi ruoka-aineallergiat ovat harvinaisia, mutta mahdollisia vatsakivun syitä.

Toistuvat ylävatsakivut, närästys, pahoinvointi ja täysinäisyyden tunne ruokailun jälkeen kuuluvat nk. dyspepsian oirekuvaan. Dyspepsian taustalta voi löytyä jokin sairaus, kuten ruokatorven takaisinvirtaus (refluksi) tai Helicobacter pylori -infektioon liittyvä mahan limakalvon tulehdus. Helikobakteeri -infektion osuudesta vatsakipujen aiheuttajana lapsilla on keskusteltu jo useiden vuosien ajan, ja todisteita puolesta ja vastaan on julkaistu. Helikobakteerin aiheuttama vatsalaukun tulehdus ja siitä johtuva vatsakipu ovat lapsilla joka tapauksessa huomattavasti harvinaisempi ongelma kuin aikuisilla.

Tulehdukselliset suolistosairaudet eli paksunsuolen tulehdus ja nk. Chronin tauti ovat lapsuudessa harvinaisia. Jos kuitenkin lapsella esiintyy lievien vatsavaivojen ohella kuumeilua, väsymystä, anemiaa tai suoliston verenvuotoa, on syytä epäillä erityisesti tulehduksellista suolistotulehdusta. Suurella osalla murrosikäisistä vatsakipuihin liittyy ulostusoireita ja tällöin kivut tuntuvat yleensä ala- tai keskivatsalla. Usein ulostaminen helpottaa kipuja. Ulosteet voivat vaihdella löysästä ripulista kiinteisiin ulosteisiin, ja ulostustaajuus vaihtelee suuresti. Suolikaasua voi olla runsaasti. Ärtyvä paksusuoli -oireyhtymä jää diagnoosiksi suurimmalla osalla näistä nuorista. Toistuvien vatsa- ja kylkikipujen syynä voivat olla myös virtsateissä olevat rakennepoikkeavuudet, jotka aiheuttavat virtsan kululle estettä. Tämän seurauksena yhden tai molempien munuaisten altaat laajenevat ja aiheuttavat kiputuntemuksia.

Milloin hoitoon

Toistuvat vatsakivut ovat yleinen lapsuuden ongelma. Mikäli ne vaivaavat lasta ja perhettä, on aina syytä hakeutua lääkärin arvioon. Näin on erityisesti silloin, kun lapsella tai nuorella esiintyy laihtumista, kuumeilua, pituuskasvun häiriötä, toistuvaa oksentelua, nielemisvaikeuksia, veriripulia tai yöllisiä vatsakipuja. Vaikka lapsipotilaan kipujen syynä on ani harvoin vakava sairaus, kouluikäiset huolestuvat vaivoistaan yhtä lailla kuin aikuisetkin, mikä voi edelleen pahentaa oireistoa. Usein lapsen tutkiminen ja keskustelu riittävät asian selvittelyksi. Lääkärikäynnin yhteydessä voidaan myös laboratoriokokeiden avulla selvittää mahdollista syitä (tulehdusarvot, keliakiavasta-aineet, laktoosi-intoleranssin geenitutkimus, jne.). Mikäli lisätutkimuksia tarvitaan, ne tehdään melko usein sairaalan poliklinikalla. Hoito määräytyy syyn mukaisesti.

Ehkäisy

Toiminnallinen vatsakipu liittyy usein stressiin, jota aiheuttavia ympäristötekijöitä voidaan yrittää vähentää ja onnistumisen tunteita lisätä niillä alueilla, joilla se on mahdollista. Niillä lapsilla, joilla vatsakivut liittyvät ummetuksen, sen hoito on luonnollisesti tärkeätä ehkäisemään kipuperiodien ilmaantumista.

Lähde: www.terveyskirjasto.fi